Praktische informatie

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag te bereiken. 

Werkwijze

Stap 1 Tijdens het intakegesprek wordt de situatie uitgebreid in kaart gebracht en wordt er gekeken naar het gewenste doel en het trajectverloop. Het intakegesprek is voor de ouder(s)/volwassenen.

Stap 2 De kennismaking met het kind vindt bij voorkeur plaats bij het kind thuis.

Stap 3 Het traject kan bestaan uit consulten voor het kind, consulten voor de ouder(s) of gezinsleden samen, tussentijdse evaluatie(s), contact en begeleiding of ondersteuning per mail en telefoon.

Stap 4 De eindevaluatie is voor ouder(s) (en kind).

Het plan van aanpak dient als leidraad en is dynamisch. Het plan kan gedurende het traject bijgesteld worden. Dit kan nodig zijn voor zowel de aanpak als voor de gestelde doelen.

Indien nodig kan er een gesprek plaatsvinden met de leerkracht, de huisarts of een andere deskundige.

Mocht de problematiek dusdanig zijn dat het kind of u meer gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan Twinkelkind doorverwijzen naar een arts, psycholoog of andere deskundige specialist.

Waar?

Consulten en afspraken vinden plaats in de praktijkruimte in Ovezande (aan huis) of de praktijkruimte in Heinkenszand in De Grenslinde, een overkoepelend centrum voor diverse zorgdisciplines.

Maatwerk!  Daar gaat het om, bij Twinkelkind.

Het aanbod bestaat uit verschillende programma’s en trainingen, Twinkelkind heeft verschillende specialisaties en methodieken in huis.

Mogelijkheden in NLP, Geweldloze Communicatie, Mindfulness en Lichaamswerk, TG-CGT, Cognitieve Gedragstherapie, speltherapie en creatieve therapie, Systemisch werk en Familie opstellingen, Dramatherapie.

Er wordt gekeken naar de wensen en interesses van het kind en/of naar wat het gezin nodig heeft.

De werkvormen zijn altijd aangepast aan de leeftijd van het kind en er wordt gekeken wat er nodig is specifiek bij jullie.

Algemene voorwaarden

Op alle behandeltrajecten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze worden verstrekt bij aanvang van het coachingstraject.

Klik hier voor:

Algemene Voorwaarden /  Overeenkomst coachingstraject

Tarieven coaching

Begeleiding per consult E85,-

Kort begeleidingstraject van 1 maand E375,-

Gemiddeld begeleidingstraject van 3 maanden E350,- p/mnd

Langdurig begeleidingstraject van 6 maanden E325,- p/mnd

Een begeleidingstraject bestaat uit een intakegesprek, 1 huisbezoek (kennismaking/intake met het kind) binnen de provincie Zeeland, consulten (ongeacht voor wie en max 1 x per week), eindevaluatie, eindverslag en waar wenselijk contact/overleg per mail en telefoon.

Een intakegesprek duurt 1,5 uur

Een consult duurt 60 minuten

Losse consulten / observaties / overleg met externen a E85,- per uur exclusief reiskosten / tol

(indien wenselijk of noodzakelijk, mogelijk als toevoeging of aanvulling op het traject)

Indien u financieel moeilijk zit, is overleg mogelijk en kunnen de tarieven aangepast worden op uw situatie.

 

Algemeen

Wilt u een consult annuleren of verzetten, dan dient u dit 24 uur van te voren telefonisch of per mail te doen. Anders worden de kosten in rekening gebracht.

De kosten zijn inclusief 21% BTW.

Vergoeding afhankelijk van zorgverzekeraar en aanvullend pakket. Graag zelf informeren.

De kosten kunnen mogelijk uit het Persoon Gebonden Budget (PGB) betaald worden.

De kosten kunnen uit het Rugzakje vergoed worden.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.